Köpvillkor

Köpvillkoren gäller alla produkter i nätbutiken hos Vita Pura AS. Orderbekräftelse och beställning utgör tillsammans med dessa villkor den samlade kontraktbasis för handeln.

 

Parter i avtalet säljare: Vita Pura AS

Postboks 19 4855 Froland

 

Vita Pura AS har organisationsnummer : 919 511 427

 

Adress för retur av vara:

Direct House Arendal AS

Bjørumsvegen 15

4820 Froland

 

Kundservice: Vid eventuella frågor, kontakta oss via mail eller telefon på:

Mail: Kundeservice@vitapura.no

Telefon: +47 37 00 59 23

Vår kundservice via telefon är bemannad måndag-fredag 09:00-15:00

 

Kunden: Den person som är angiven som kund i beställningen.

Produkt: Den vara som är beställd.

Tjänst: Abonnemanget

 

Avtalet

När beställning är mottagen av Vita Pura AS så är avtalet bindande för båda parter. Vita Pura AS sänder orderbekräftelse till Kunden på e-post som visar beställd(a) produkt(er), pris och leverans-intervall. Kunden förpliktar sig att kontrollera orderbekräftelsen och ge Vita Pura AS besked om orderbekräftelsen inte stämmer med beställningen. I orderbekräftelsen finner ni avtalsvillkor och information samt formulär för ångerrätt.

Avtalsvillkoren kan ändras utan förvarning vid särskilda behov och/eller på uppmaning från offentliga myndigheter. Avtalet innebär att Kunden accepterar uppdaterade/ändrade avtalsvillkor som inte i signifikant grad är ogynnsamma för Kunden.

Nya avtal kommer att publiceras konsekutivt på Vita Pura AS hemsida och gäller efterföljande leveranser.

 

Försäljning och pris

Produkten säljs genom ett abonnemang utan bindningstid. Genom att acceptera villkoren så ingår Kunden ett avtal med abonnemang med fast leverans av den beställda produkten, som är angett på produktens hemsida och/eller orderbekräftelse, inkl mva och frakt. Det sänds ut ett paket med 60 dagars konsumtion var 50:e-60:e dag så att varje leverans kostar motsvarande 2 månaders pris inkl. mva. och frakt. Abonnemanget fortsätter tills uppsägning blir registrerat.

 

Leverans

Kunden förpliktar sig till att meddela Vita Pura AS ifall leveransen inte kommer fram i utsatt tid.

Produkten levereras till Kundens postlåda. Första paketet har en förväntad leveranstid på upptill två veckor efter beställning. Om kunden inte meddelar utebliven leverans enligt ovanstående, betraktas varorna som levererade och krav på betalning upprätthålls.

 

För påföljande leveranser av paket gäller följande:

Första ordinarie utsändning av paket skickas ut 25–30 dagar efter prövopaketet och inom 50-60 dagar för efterföljande leveranser.

Förväntad leverans är normalt inom 3–10 dagar från utsändningsdatum. Om Kunden inte ger besked om saknad/utebliven leverans innan ett eventuellt inkassokrav uträttas, så kommer kravet oavsett upprätthållas. Varorna kan sändas ut på nytt efter att eventuella betalningskrav är återbetalda.

Det krävs att du har fyllt 18 år för att kunna beställa denna produkt.

 

Uppsägning

Uppsägning måste ske inom 14 dagar, från och med fakturadatum, för utsänd produkt i tjänsten. Sista dag för uppsägning framkommer därför av fakturan och/eller på Min sida via Vita Puras hemsida.

Uppsägning ska ske direkt via kundservice, via e-post eller brev. Vid uppsägning via brev gäller poststämplat datum för beräkning av tidsfristen för uppsägning av abonnemang. Vid för sen uppsägning förpliktar sig Kunden till mottagning av nästa planlagda leverering i tjänsten innan abonnemanget upphör. Vita Pura AS förbehåller sig rätten till att stoppa leveranser av produkten och avsluta abonnemanget om betalning uteblir för två eller flera leveranser, eller om Kunden inte längre kan anses som kreditvärdig av Vita Pura AS.

 

Reklamation

Vi strävar efter en hög kvalitetssäkring av våra varor. Skulle det trots detta vara fel på leveransen ber vi dig ta kontakt med vår kundtjänst omedelbart, annars går rätten till reklamation förlorad. Reklamationsrätten för produkten är begränsad till angivet utgångsdatum. Produkten ska förvaras torrt, kallt och inte i direkt solljus.

 

Betalning

Betalningen ska vara Vita Pura AS tillhanda innan angivet datum på medsänd faktura. Om fakturan ej är betalad innan förfallodatum skickas en påminnelse med inkassovarsel ut. Det tillkommer en förseningsavgift på 70 kr för eventuell påminnelse. Därefter skickas obetalad faktura till inkasso. Eventuell ränta och andra avgifter påförs enligt gällande praktik och regler i Sverige. Finans2 följer upp inkassoärenden och betalning med befriande verkan skall ske via Finans2.

 

Ångerrätt och retur

Ångerrätten gäller i 14 dagar från det att avtal ingåtts jfr. Ångerrättslagen. Detta betyder att Kunden har rätt att avsluta detta avtal inom 14 dagar utan att uppge någon orsak till detta. Ångerrätten upphör 14 dagar efter den dag som Kunden mottar den första leveransen till sin postlåda.

Om paketet redan har blivit utsänt innan ångerrätten nyttjas, så förutsätts det att leveransen returneras oöppnad med ifylld returblankett. Kunden betalar själv portot. Hälsokost anses som livsmedel enligt svensk lag. Det innebär att vid retur av produkter där förpackningen är öppnad, så står Kunden för hela kostnaden av produkten och porto. Kunden är också ansvarig för eventuella skador på förpackning.

Om Kunden mottar en förpackning som Kunden inte har beställt, så ber vi att ta kontakt med vår kundtjänst omedelbart på e-post:

kundeservice@vitapura.no

 

Det är endast returrätt på det första paketet som Kunden mottar enligt ångerrättslagen. Efterkommande abonnemangspaket kan ej returneras. Paket som mottages i retur, utanför reglerna enligt ångerrätten eller avtal med kundservice, belastas med en returavgift på 150 kr. En faktura som utfärdats utanför ångerrätten krediteras ej. Vid retur av paket med okänd adress påförs en returavgift på 79 kr när paketet sänds ut på nytt till rätt adress.

 

Adressändring

Adressändring måste meddelas Vita Pura så snabbt som möjligt. Det är kundens ansvar att meddela adressändringen. Eventuella kostnader som uppstått vid transport, utan att adressändring meddelats, betalas av Kunden. Meddela oss på:

kundeservice@vitapura.no

 

Marknadsföring

När du köper en produkt hos oss så kommer du att motta nyhetsbrev/marknadsföring om våra andra produkter och tjänster via post, e-post, sms eller annan media som du har angivit oss. Du kan alltid kontakta oss om du inte önskar motta någon mer typ av marknadsföring.

 

Personupplysningar

Vita Pura AS garanterar att all behandling av personuppgifter hålls konfidentiell enligt personuppgiftslagen. Vi lagrar inte känslig information eller kreditinformation. Personuppgifter delas endast med Finans2 och Direct House, då de behöver den information för fakturering och betalning vid försäljning utav fordringar. Vita Pura AS förbehåller sig rätten till att kontakta Kunden med erbjudanden och nyheter. Kunden har rätt att få tillgång till den registrerade informationen. Vi hänvisar också till vår integritetspolicy på våra hemsidor.

 

Ansvar för eventuella fel

Vita Pura AS ansvarar för att produkten motsvarar det som är angivet i marknadsföringen både gällande produktens kvalitet och att Kunden får det som utlovats. Vita Pura AS ansvarar dock inte för om produkten passar för Kunden.

 

Produktens innehåll och effekt – Användning av produkten

Vita Pura AS avsäger sig allt ansvar för fel eller oaktsam användning av produkterna. Produkterna är registrerade som ett kosttillskott enligt norsk lag. Kosttillskott är ingen ersättning för en varierad kost. Rekommenderad daglig dos bör inte överskridas. Kosttillskott ska förvaras utom räckvidd för barn.

Kunden skall följa doseringsanvisningen som är angivet på förpackningen. Vita Pura AS kan ändra produktens innehåll, komposition och förpackning utan förvarning och utan att informera Kunden om detta, så länge produktens nya innehåll har tillsvarande effekt som den ordinarie produkten.

Vid ändringar av recept som kan medföra fara för de eventuella allergiker, som informerat Vita Pura AS om sina allergier, skall Vita Pura AS informera Kunden skriftligt om denna recept-ändring. Produkten är ett kosttillskott eller en kosmetisk produkt där effekten kan ge resultat enligt kliniska studier, bruk, litteratur eller konsumentens erfarenheter.

Eftersom kosttillskott eller kosmetika ger en individuell effekt, så kan effekten inte garanteras för varje enskild individ. Vita Pura AS ansvarar inte för ekonomiska eller hälsomässiga tillstånd som kan uppstå av produktens effekt vid användning.

 

Force majeure

Om det skulle uppstå en situation som gör det omöjligt för Vita Pura AS att uppfylla sina förpliktelser i avtalet och som enligt köpsrättsliga regler räknas som Force majeure, upphör den drabbade partens förpliktelser under tiden som den extraordinära situationen kvarstår. Majeure räknas exempelvis: lagändring, arbetskonflikt, strejk, lockout eller andra omständigheter som parterna inte rår för, så som krig, uppror, brand, explosion eller ingripanden från myndigheter. Det samma gäller vid plötsliga krav på märkning av produkter, varningstexter, försäljningsförbud eller beslut från myndigheter som påverkar marknaden eller produkten i negativt avseende eller en onormal nedgång på marknaden. Vita Pura AS tar förbehåll om driftstopp eller felaktiga priser och information, orsakat av situationer bortom vår kontroll, inklusive tekniska problem såsom strömavbrott, överbelastning och sabotage.