Köpvillkor

Köpvillkoren gäller på alla produkter i nätbutiken hos Vita Pura AS. Ordern/beställningen inklusive köpvillkor anses som kontrakt för handeln.

Försäljning- och leveransvillkor

Royal Burner säljs som ett abonnemang utan bindningstid. Genom att godkänna villkoren ingår du ett avtal om ett abonnemang med fast leverans av Royal Burner för 299,- per månad/paket pluss porto kr 39,- inkl. moms. Det utskickas ett paket med 30 dagars förbruk var 28:e dag.

Kunden förpliktar sig till att meddela Vita Pura AS ifall leveransen inte kommer fram till förväntad tid.

Förväntad leverans på första paket är inom två veckor efter beställning. Om kunden inte meddelar om utebliven leverans enligt ovanstående, betraktas varorna som levererade och uppsägningstiden utlöper. Eventuella inkassokrav kan tillkomma.

För påföljande leveranser av paket gäller följande:

Förväntad leverans för påföljande leveranser efter första paket är 28 dagar plus postservice. Om kunden inte meddelar utebliven leverans innan ett eventuellt inkassokrav, kommer kravet att upprätthållas. Varorna kan skickas ut på nytt när kravet är återbetalat.

Det krävs att du är 18 år för att kunna beställa Royal Burner. Beställningar från personer under 18 år kommer ej att accepteras. Vi skickar endast ut till svenska adresser.

 

Reklamation

Vi eftersträvar en hög kvalitetssäkring av våra varor. Skulle det trots detta vara fel på leveransen ber vi dig ta kontakt med kundservice omedelbart. Vi ber våra kunder att noga läsa igenom produktinformationen på burken innan användning. Vi påminner om att produkten ej ska användas av gravida eller ammande, samt personer med alvarlig sjukdom. Är du osäker ber vi dig ta kontakt med läkare.

 

Uppsägning      

Uppsägning av abonnemanget ska ske direkt till kundservice antingen via telefon eller email. Vi rekommenderar att den skickas via email då du vill motta en skriftlig bekräftelse. En skriftlig bekräftelse anses som giltig dokumentation vid en eventuell tvist. Du kan också stoppa abonnemanget via brevpost. Vi garanterar ej att abonnemanget stoppas då eventuella mänskliga fel kan uppstå och brev kan komma bort i posten. Om kunden ej har mottagit bekräftelse på uppsägningen måste kunden kunna dokumentera uppsägningen med egen kopia. Detta gäller all form av skriftlig uppsägning. Uppsägningstiden är 30 dagar efter mottagen uppsägning. Retur av varor räknas ej som uppsägning av abonnemang.

 

Betalningsvillkor

Betalningen ska vara Royal Burner tillhanda innan angivet datum på tillskickad faktura. Det utskickas en påminnelse med inkassovarsel om faktura ej är betalad innan förfallodatum. Det tillkommer en förseningsavgift på kr 60,- på eventuell påminnelse. Därefter skickas obetalad faktura till inkasso. Eventuell ränta och andra avgifter tillägges enligt gällande praktik och regler i Sverige. Finans2 följer upp inkassoärenden och befriande betalning skall ske via Finans2.

 

Ångerrätt och retur

Ångerrätten gäller i 14 dagar från det att avtal ingåtts jfr Ångerättslagen. Det förutsättes att leveransen returneras oöppnad med ifyllt returblankett. Kunden betalar själv porto. Hälsokost anses som matvara enligt svensk lag. Det innebär att vid all öppnad och returnerad förpackning står köparen för hela kostnaden. Om du mottar en förpackning du ej har beställt ber vi dig ta kontakt med kundservice omedelbart: email adress Sverige.

Det är endast returrätt på provpaketet enligt ångerrättslagen. Efterkommande abonnemangspaket kan ej returneras. Paket som mottages i retur belastas med en returavgift på kr. 150,-. Vid retur på paket med okänd adress medförs en returavgift på kr. 79,- när paketet återskickats till rätt adress.

 

Adressändring

Adressändring måste meddelas Via Pura så snart som möjligt. Det är kundens ansvar att meddela adressändring. Eventuella kostnader som uppstått vid transport utan att adressändring är meddelat måste betalas av kunden.

 

Personupplysningar

Vita Pura behandlar personlig information för att uppfylla sina skyldigheter i kundrelationer. Vita Pura garanterar att all behandling av personuppgifter hålls konfidentiell. Vi lagrar inte känslig information eller kreditinformation. Personuppgifter delas endast med Finans2 AB och Direct House, där det finns avtal som säkerställer att behandlingen av personuppgifter sker på ett säkert och juridiskt sätt.

Om du är kund och du vill veta vilken personlig information vi hanterar om dig, eller om du tror att vi har felaktig eller ofullständig information, vänligen maila vårt kundservicecenter.

Du har rätt att överklaga till dataskyddspersonal för behandling av personuppgifter om du anser att ett brott mot GDPR har inträffat.

 

Ansvar för eventuella fel

Vita Pura AS ansvarar för att produkten motsvarar det som är angivet i marknadsföringen både i form av kvalitet på produkt och att kunden får vad som utlovats. Vita Pura AS ansvarar ej för om produkten passar kunden.

 

Force majeure

Skulle det uppstå en situation som gör det omöjligt för oss att uppfylla våra förpliktelser i avtalet och som efter köpsrättsliga regler räknas som Force Majeure, upphör den drabbades parts förpliktelser. Så länge den extraordinära situationen kvarstår. Som Force Majeure räknas exempelvis: lagändring, arbetskonflikt, strejk, lockout eller andra omständigheter som parterna inte rår för, så som krig, uppror, brand, explosion eller andra ingripanden från myndigheter. Det samma gäller vid plötsliga krav om märkning av produkter, varningstext, försäljningsförbud eller beslut från myndigheter som har inverkan på marknaden eller produkten i negativ riktning eller en onormal nedgång i marknaden.

 

Kundservice

Vita Pura As använder internet som primär kontaktportal. För frågor om faktura, produkter eller annat tar du lättast kontakt med oss på mail: email i Sverige. Vi svarar på alla förfrågningar så fort som möjligt. Kundservice kan också träffas på telefon (+47 37 00 59 23) Måndag – Torsdag mellan kl. 09-15.

 

Vid förfrågningar via brev:

Direct House Arendal AS

Bjørumsvegen 15
4820 Froland
Norge

 

För retur av paket:

Vira Pura AS

Postboks 19, 4855 Froland, Norge

Vita Pura AS. org.nr. 919 511 427

 

Siste endret: 06.10.18, 00:26