Köpvillkor

Köpvillkoren gäller alla produkter i nätbutiken hos Vita Pura AS. Beställningen inklusive köpvillkor anses som kontrakt för köpet.

Försäljnings- och leveransvillkor

Royal Burner säljs som ett abonnemang utan bindningstid. Genom att godkänna villkoren ingår du ett avtal om ett abonnemang med fast leverans av Royal Burner för 299 kr per månad/paket plus porto 39 kr inkl. moms. Det skickas ut ett paket med 30 dagars förbrukning var 28: e dag.

Kunden förpliktar sig till att meddela Vita Pura AS ifall leveransen inte kommer fram i utsatt tid.

Första paketet har en förväntad leveranstid på upp till två veckor efter beställning. Om kunden inte meddelar utebliven leverans enligt ovanstående, betraktas varorna som levererade och uppsägningstiden upphör. Eventuella inkassokrav kan tillkomma.

För påföljande leveranser av paket gäller följande:

Efter det första paketet är den förväntade leveranstiden för påföljande leveranser 28 dagar plus frakthantering. Om kunden inte meddelar utebliven leverans innan ett eventuellt inkassokrav, kommer kravet att upprätthållas. Varorna kan skickas ut på nytt när kravet är återbetalat.

Det krävs att du är 18 år för att kunna beställa Royal Burner. Beställningar av personer under 18 år kommer inte att accepteras. Vi gör enbart leveranser till svenska adresser.

 

Reklamation

Vi strävar efter en hög kvalitetssäkring av våra varor. Skulle det trots detta vara fel på leveransen ber vi dig ta kontakt med vår kundtjänst omedelbart. Vi ber våra kunder att noga läsa igenom produktinformationen på burken innan användning. Vi påminner om att produkten inte bör användas av gravida eller ammande kvinnor, samt personer med en allvarlig sjukdom. Om du är osäker ber vi dig ta kontakt med en läkare.

 

Uppsägning

Uppsägning av abonnemanget ska ske direkt via kundservice, antingen via telefon eller e-post. Vi rekommenderar att den skickas via e-post om du vill motta en skriftlig bekräftelse. En skriftlig bekräftelse anses som giltig dokumentation vid en eventuell tvist. Du kan också säga upp abonnemanget via brev. Vi garanterar inte att abonnemanget sägs upp då eventuella mänskliga fel kan uppstå och brev kan komma bort i posten. Om kunden ej mottagit bekräftelse på uppsägningen måste kunden kunna dokumentera uppsägningen med en kopia. Detta gäller all form av skriftlig uppsägning. Uppsägningstiden är 30 dagar efter mottagen uppsägning. Retur av varor räknas ej som uppsägning av abonnemang.

 

Betalningsvillkor

Betalningen ska vara Royal Burner tillhanda innan angivet datum på medsänd faktura. Om fakturan ej är betalad innan förfallodatum skickas en påminnelse med inkassovarsel ut. Det tillkommer en förseningsavgift på 60 kr för eventuell påminnelse. Därefter skickas obetalad faktura till inkasso. Eventuell ränta och andra avgifter påförs enligt gällande praktik och regler i Sverige. Finans2 följer upp inkassoärenden och betalning med befriande verkan skall ske via Finans2.

 

Ångerrätt och retur

Ångerrätten gäller i 14 dagar från det att avtal ingåtts jfr Ångerättslagen. Det förutsätts att leveransen returneras oöppnad med ifylld returblankett. Kunden betalar själv portot. Hälsokost anses som livsmedel enligt svensk lag. Det innebär att vid all öppnad och returnerad förpackning står köparen för hela kostnaden. Om du mottar en förpackning du ej beställt ber vi dig ta kontakt med vår kundtjänst omedelbart: e-postadress Sverige.

Det är endast returrätt på provpaketet enligt ångerrättslagen. Efterkommande abonnemangspaket kan ej returneras. Paket som mottages/mottas i retur belastas med en returavgift på 150 kr. Vid retur av paket med okänd adress påförs en returavgift på 79 kr när paketet återskickas till rätt adress.

 

Adressändring

Adressändring måste meddelas Vita Pura så snart som möjligt. Det är kundens ansvar att meddela adressändringen. Eventuella kostnader som uppstått vid transport utan att adressändring meddelats måste betalas av kunden.

 

Personupplysningar

Vita Pura behandlar personlig information för att uppfylla sina skyldigheter i kundrelationer. Vita Pura garanterar att all behandling av personuppgifter hålls konfidentiell. Vi lagrar inte känslig information eller kreditinformation. Personuppgifter delas endast med Finans2 AB och Direct House, där det finns avtal som säkerställer att behandlingen av personuppgifter sker på ett säkert och juridiskt sätt.

Om du är kund och du vill veta vilken personlig information vi hanterar om dig, eller om du tror att vi har felaktig eller ofullständig information, var vänlig och maila vår kundservice.

Du har rätt att överklaga till dataskyddspersonal för behandling av personuppgifter om du anser att ett brott mot GDPR har begåtts.

 

Ansvar för eventuella fel

Vita Pura AS ansvarar för att produkten motsvarar det som är angivet i marknadsföringen både gällande produktens kvalitet och att kunden får vad som utlovats. Vita Pura AS ansvarar ej för om produkten passar kunden.

 

Force majeure

Om det skulle uppstå en situation som gör det omöjligt för oss att uppfylla våra förpliktelser i avtalet och som enligt köpsrättsliga regler räknas som Force Majeure, upphör den drabbade partens förpliktelser under tiden som den extraordinära situationen kvarstår. Som Force Majeure räknas exempelvis: lagändring, arbetskonflikt, strejk, lockout eller andra omständigheter som parterna inte rår för, så som krig, uppror, brand, explosion eller ingripanden från myndigheter. Det samma gäller vid plötsliga krav på märkning av produkter, varningstexter, försäljningsförbud eller beslut från myndigheter som påverkar marknaden eller produkten i negativt avseende eller en onormal nedgång på marknaden.

 

Kundservice

Vita Pura As använder internet som primär kontaktportal. Vid frågor om faktura eller produkter tar du lättast kontakt med oss på e-post: email i Sverige. Vi svarar på alla förfrågningar så fort som möjligt. Kundservice kan också nås på telefon (+47 37 00 59 23) Måndag – Torsdag mellan kl. 09-15.

 

Vid förfrågningar via brev:

Direct House Arendal AS

Bjørumsvegen 15
4820 Froland
Norge

 

För retur av paket:

Vira Pura AS

Postboks 19, 4855 Froland, Norge

Vita Pura AS. org.nr. 919 511 427

 

Siste endret: 22.05.18